Erhvervsassistent inden for ejendomsservice, anlægsgartner og lager

Alt

Erhvervsassistent inden for ejendomsservice, anlægsgartner og lager

På uddannelsen lærer du ikke alene om ejendomsservice, men også om beslægtede områder som anlægsgartner og lager. På værkstederne arbejder du med vedligehold af bygninger og installationer. Det kan fx være mindre tømreropgaver og andre håndværksopgaver inden for varme, ventilation, el og vandforsyning. Du får forudsætninger for at passe de grønne arealer omkring bygningerne. Derfor har du fag om natur, økologi og miljø, og at du lærer at udføre brolægning, flisearbejde m.m. Derudover får du bl.a. kendskab til beboerdemokrati, og du lærer om kommunikation og kundebetjening, så du kan handle korrekt over for alle slags beboere i ejendommen. Endelig arbejder du på lager med transport, logistik og opbevaring. Fx lærer du om lagerstyring og lagerøkonomi, herunder lagertælling og registrering af emner til lager.

Erhvervstræning

Under uddannelsen kommer du i erhvervstræning i virksomheder, hvor du får lov til at prøve kræfter med det du lærer i praksis. Vi hjælper og støtter dig selvfølgelig undervejs og finder en erhvervstræningsplads til dig. Erhvervstræning finder fx sted i større og mindre ejendomsselskaber, lagervirksomheder, skoler mv.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau. Desuden kan du få førstehjælpsbevis og evt. truckførerkort. Herudover kan du deltage i faglige ekskursioner.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage jobfunktioner som varmemester, gårdmand, pedel, skolebetjent og anlægsgartner mv. Inden for lager kan du arbejde i godsterminaler, stormagasiner, lagervirksomheder og på andre opbevaringssteder. Du får også kompetencerne til at starte på en erhvervsuddannelse. Uddannelsen udbydes af Ballerup Herlev Produktionshøjskole.

Om Ballerup Herlev Produktionshøjskole

Ballerup Herlev Produktionshøjskole udbyder både Kombineret Ungdomsuddannelse inden for ejendomsservice, anlægsgartner og lager samt omsorg, sundhed og ernæring. Herudover har skolen også flere produktionsskole linjer.