Unge Info

Alt
Kombineret Ungdomsuddannelse varer 2 år og uddannelsen giver dig færdigheder til at varetage et job indenfor et bestemt erhverv.

På uddannelsen vil du blive undervist sammen med andre unge på et fast hold og du vil både få teoretisk og praktisk undervisning. Uddannelsen består af fire dele, der hver varer et halvt år. På hver del vil du både modtage undervisning i erhvervsrettede fag og almene fag. Du kommer også ud og prøver dit fag af i en virksomhed.

Når du har gennemført uddannelsen, får du titel som erhvervsassistent, og du vil enten kunne søge ind på et grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse eller søge arbejde indenfor dit fag.

Hvem kan gå på kombineret ungdomsuddannelse?

Uddannelsen er et tilbud til dig, der er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), men ikke har de faglige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsen varer to år. Du får SU under uddannelsen.

Hvornår?

Første optag til uddannelsen er august 2015. Derefter optages der elever på uddannelsen hvert halve år – i januar og august – frem til januar 2021. Du skal kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning i din kommune, hvis du gerne vil være erhvervsassistent.

 

Hvordan gør man?

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i din bopælskommune, der afgør, om du kan komme ind på uddannelsen.