Erhvervsassistent inden for vagt, service og sikkerhed

Erhvervsassistent inden for vagt, service og sikkerhed

På Vagt, service og sikkerhed får du en uddannelse, der giver dig færdigheder til at løse opgaver i forskellige erhverv inden for vagt, byggeri, ejendomsservice, renovation eller service og rengøring.

Du får en uddannelse i grundlæggende vagt, som giver dig en introduktion til at arbejde med opgaver inden for bl.a. overvågning, kontrol og service. Som vagt skal du kunne tale med alle slags mennesker, så kommunikation og konflikthåndtering er en vigtig del af din uddannelse.

Desuden arbejder du med emner inden for byg og bolig, miljø og genbrug og arbejdspladssikkerhed. Ikke mindst lærer du i alle sammenhænge at levere service over for kunder, virksomheder, borgere mv.

På værkstederne arbejder du med en række praktiske opgaver. Du kan udføre mindre reparationer på bygninger, betjene værktøj og passe tekniske installationer.

Du lærer også at vedligeholde grønne områder, og du får forudsætninger for at gøre rent på den professionelle måde. Endelig lærer du at planlægge dine arbejdsopgaver og samarbejde med kolleger i et team.

Uanset, om du vil arbejde som vagt eller betjene maskiner inden for ejendomsservice og rengøring, er det nødvendigt med en god fysik, så du har også ergonomi og fysisk træning på skemaet.

 

Erhvervstræning

Under uddannelsen kommer du i erhvervstræning i virksomheder, hvor du får lov til at prøve kræfter med det du lærer i praksis. Vi hjælper og støtter dig selvfølgelig undervejs og finder en erhvervstræningsplads til dig. Erhvervstræningen finder sted i større eller mindre virksomheder – private og offentlige.

 

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får undervisning i dansk og matematik, som du har mulighed for at afslutte på D-niveau. Desuden tager du kurser i førstehjælp, brandbekæmpelse, hygiejne og grundlæggende vagt. Du kommer også på ekskursioner, fx til virksomheder inden for vagt- og sikkerhedsbranchen, gartnerier, ejendomskontorer, rengøringsvirksomheder mv.

 

Job

Som færdig erhvervsassistent har du mulighed for at søge arbejde, der indeholder vagtopgaver eller opgaver inden for ejendomsservice, bygningsvedligehold og rengøring samt gårdmandsarbejde og lignende.

Uddannelsen udbydes af Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrups afdeling i Taastrup.

 

Om Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup udbyder både Kombineret Ungdomsuddannelse inden for sundhed, omsorg og ernæring samt vagt, sikkerhed og service. Herudover har skolen også flere produktionsskole linjer.