Kommunikation, service og medier

Kommunikation, service og medier

Uddannelsen er bygget op omkring opgaver på et alsidigt service- og medieværksted, hvor du kommer til at arbejde praktisk og teoretisk med mange forskellige typer kunde-, formidlings- og medieopgaver, så som udformning af grafiske produkter, opgavestyring, design og vedligeholdelse af hjemmeside, salg, kampagner, kommunikation via sociale medier samt grundlæggende it-support i hverdagen.

Du kommer til at arbejde med praktiske opgaver og projekter sammen med andre, og træner derigennem din egen kommunikation og samarbejdsevne. Opgaverne kan fx være præsentationsmateriale for en mindre virksomhed, i form af brochurer, merchandise, hjemmeside mm.

Du får undervisning i dansk, matematik og faget formidling, hvor du lærer at disponere dit stof, at udtrykke dig klart og varieret samt at anvende dit kropssprog hensigtsmæssigt.

En meget vigtig del af uddannelsen er den praktiske erhvervstræning i en virksomhed, hvor du kommer til afprøve de kompetencer du har opnået.

 

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i mindre eller mellemstore virksomheder der arbejder med service, grafisk produktion, salg eller marketing.

 

Fag, certifikater og andre beviser

Du får undervisning i Dansk og Formidling, der kan afsluttes på D-niveau, samt Matematik på F-niveau, med særlig fokus på praksisorienteret matematik.

Derudover undervises praktisk og teoretisk i bl.a. Grafisk Design, Softwarekendskab, Kommunikation, Service og Kundebetjening.

Der lægges vægt på at supplere med delelementer fra erhvervstemaet Handel og Kundeservice, for at udvide mulighederne for beskæftigelse og styrke de grundlæggende forudsætninger for videre uddannelse.

 

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage alsidige job i små og mellemstore virksomheder,

foreninger/organisationer og kommunale institutioner såsom biblioteker, lokale Maker-værksteder, daginstitutioner og skoler, samt indgå i salgs- eller serviceteam indenfor detailhandel.

Det kan fx være i relation til mindre virksomheders kommunikation på de sociale medier, markedsføring, salg, opbygning af hjemmesider mm.

Du får også kompetencerne til at starte på en erhvervsuddannelse.

Uddannelsen udbydes af Glostrup Albertslund Produktionshøjskole.

 

Om Glostrup Albertslund Produktionshøjskole

Glostrup Albertslund Produktionshøjskole udbyder både Kombineret Ungdomsuddannelse inden for kommunikation, service og medier, og har også flere produktionsskolelinjer.