Erhvervsassistent inden for Sundhed, Omsorg & Ernæring – Ballerup

Alt

Erhvervsassistent indenfor Sundhed, Omsorg og Ernæring – Ballerup

På uddannelsen beskæftiger du dig med sundhed, omsorg og ernæring for forskellige befolkningsgrupper.

I værkstederne får du en introduktion til de praktiske opgaver i et køkken, dels indkøb, tilberedning og anretning af måltider, dels oprydning, rengøring og hygiejne.

Du får også grundlæggende kendskab til pleje og omsorg for ældre medborgere eller børn. Derfor har du fag, som styrker din evne til at kommunikere og arbejde kreativt, motorisk og pædagogisk.

Du beskæftiger dig med mad som ernæring og en kilde til sundhed. Fx får du viden om kost, og du lærer at tilberede måltider til befolkningsgrupper med forskellige behov, fx børn, allergikere og ældre mennesker.

Du har sundheds- og samfundsfag og lærer om, hvordan kosten – sammen med bevægelse og idræt – spiller en rolle for at fremme sundhed og forebygge livsstilssygdomme.

 

Erhvervstræning

Under uddannelsen kommer du i erhvervstræning i virksomheder, hvor du får lov til at prøve kræfter med det du lærer i praksis. Vi hjælper og støtter dig selvfølgelig undervejs og finder en erhvervstræningsplads til dig. Erhvervstræningen foregår i offentlige institutioner eller private virksomheder, fx plejehjem og daginstitutioner.

 

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – sammen med et fag efter eget valg – kan afslutte på D-niveau. Desuden kan du tage hygiejnebevis og førstehjælpsbevis. Herudover kan du deltage i faglige ekskursioner.

 

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx søge job i børnehaver, vuggestuer, medborgerhuse og på plejehjem.

Du får også kompetencerne til at starte på en erhvervsuddannelse.

Du kan løse opgaver i et institutionskøkken og assistere med pleje og omsorg for såvel børn som gamle. Det kan omfatte funktioner i værksteder og terapi, hvor der arbejdes både kreativt og motorisk, og hvor servering af mad indgår som et socialt eller pædagogisk samlingspunkt.

 

Uddannelsen udbydes af Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrups afdeling i Taastrup, og af Ballerup Herlev Produktionshøjskole på afdelingen i Ballerup.

 

Om Ballerup Herlev Produktionshøjskole

Ballerup Herlev Produktionshøjskole udbyder både Kombineret Ungdomsuddannelse inden for ejendomsservice, anlægsgartner og lager samt omsorg, sundhed og ernæring. Herudover har skolen også flere produktionsskole-linjer.