Ejendomsservice, grønne områder og affaldssortering

Alt

Ejendomsservice, grønne områder og affaldssortering

På uddannelsen beskæftiger du dig med vedligeholdelse af bygninger og grønne områder, sikkerhed og beboerforhold.

Du beskæftiger dig med de praktiske opgaver der vil være i et boligselskab, som varme-, el- og vandforsyning, og du vil få kompetencer indenfor brolægning og flisearbejde. Du vil lære om affaldshåndtering og renovation for at kunne opfylde miljøkrav, og du vil lære om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Som en særlig kompetence vil du lære at arbejde med droner, som du skal kunne flyve for at fotografere bygningsdele og grønne områder. Disse billeder kan bruges til at finde ud af, om der f.eks. skal repareres på tage eller om udendørsarealer skal gødes eller vandes. Du vil lære at inspicere bygningers utætte varmerør eller isolering ved hjælp af termokamera på droner.
Du får også grundlæggende kendskab til beboerforhold og beboerdemokrati. Derfor har du fag, som styrker din evne til at kommunikere og formidle god service.

Erhvervstræning
Under uddannelsen kommer du i erhvervstræning i virksomheder, hvor du får lov til at prøve kræfter med det du lærer i praksis. Vi hjælper og støtter dig selvfølgelig undervejs og finder en erhvervstræningsplads til dig. Erhvervstræningen foregår i offentlige institutioner eller private virksomheder, f.eks. almennyttige boligselskaber.

Fag, certifikater og andre aktiviteter
Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik og afslutter på D-niveau. Desuden vil du få førstehjælpsbevis, traktorkørekort og dronebevis. Herudover kan du deltage i faglige ekskursioner.

Job
Som færdig erhvervsassistent kan du fx søge job i boligselskaber.
Du får også kompetencerne til at starte på en erhvervsuddannelse, f.eks. som ejendomsservicetekniker eller anlægsgartner.
Uddannelsen udbydes af Produktionshøjskolen i Brøndby.

Om Produktionshøjskolen i Brøndby
Produktionshøjskolen i Brøndby udbyder også Kombineret Ungdomsuddannelse inden for Service og Event (Turisme, kultur og fritid), Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) , Særligt Tilrettelagt Uddannelse samt 8 produktionsskolelinjer indenfor blandt andet Køkken og Café, Krop, stil og mode, Film, foto og nye medier og meget andet.
www.phsbrondby.dk